Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. (Galileusz)

wtorek, 19 lutego 2013

Duże liczby


Wszyscy dobrze znamy nazwy: dziesięć, sto, tysiąc, milion, miliard, bilion, biliard... a co dalej?  

Poniżej przedstawiam system nazewnictwa liczb obowiązujący w Polsce i jeszcze w kilku krajach (Wielkiej Brytanii, Niemczech), ale uwaga: w innych, np. we Francji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych system jest zupełnie inny, co prowadzi czasem do nieporozumień...
 • milion         106    1 000 000
 • miliard        109    1 000 000 000
 • bilion          1012   1 000 000 000 000
 • biliard         1015   1 000 000 000 000 000
 • trylion         1018   1 000 000 000 000 000 000
 • tryliard        1021   1 000 000 000 000 000 000 000
 • kwadrylion  1024   1 000 000 000 000 000 000 000 000                                                        
 • kwadryliard 1027                                                                                                               
 • kwintylion    1030                                                                                                                          
 • kwintyliard   1033 
 • sekstylion     1036 
 • sekstyliard   1039 
 • septylion      1042 
 • septyliard     1045 
 • oktylion        1048 
 • oktyliard       1051 
 • nonylion        1054 
 • nonyliard      1057 
 • decylion        1060 
 • wicylion        10120 
 • trycylion       10180 
 • kwadragilion   10240 
 • kwinkwagilion   10300 
 • sekswilion    10360 
 • septagilion    10420 
 • oktogilion     10480 
 • nonagilion    10540 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz