Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. (Galileusz)